Laskanje

Korejska poslovica – o laskanju

Laskave reči, po pravilu, završavaju molbom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/korejska-poslovica-o-greskama-2/” ]Korejska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/3/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o manirima

Izlišna učtivost pretvara se u laskanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-snazi/” ]Japanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Kineska poslovica – o laskanju

Laskanje je hrana glupaka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-strpljenju-3/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]

Demokrit – o laskanju

Ako pohvale ne razumeš, smatraj da ti laskaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18004″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Fransoa La Rošfuko – o laskanju

Ako mi ne laskamo sami sebi, tuđa laskanja neće nam škoditi. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/la-rosfuko-o-dobroti-3/” ]La Rošfuko[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/page/2/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]

Milan Rakić – o laskanju

Sad znaš. Pa ako hoćeš da se laska Tebi ko svakoj drugoj ženi, draga,  Ako ti godi praznih reči praska,  U izobilju imam toga blaga:  Rečima finim kao vaza saska Pokazaću ti ja kako se laska! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/milan-rakic-o-osecanjima-i-recima/” ]Milan Rakić [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/milan-rakic/” ]Još misli Milana Rakića[/button]

Arapska poslovica – o govoru

Slatkorečivost nije odlika dobrog čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32365″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]