Kukavičluk

Mišel de Montenj – o iskrenosti

Zar postoji ubedljiviji dokaz kukavičluka nego oporeći ono što smo rekli? Šta više, oporeći namerno? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-greskama/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]

Mišel de Montenj – o pretvaranju

Prerušavati se i kriti pod maskom, i ne usuditi se da se pokažemo onakvi kakvi jesmo, dokaz ja strašljivosti i ropske naravi. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-laskanju/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]

Kung Fu Ce – o kukavičluku

Videti ono što je ispravno, a ne učiniti to, to je nedostatak hrabrosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-manama/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Homer – o kukavičluku

Da sam ti barem nadređen, kao što sam ti podređen, pretrpio bi ti meni za kukavnost prijekor određen. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25354″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Seneka – o manama

Sva okrutnost izvire iz slabosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=65″ ]Seneka[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/seneka/” ]Još misli od Seneke[/button]

Jovan Dučić – o čoveku

Čovek koji nije hrabar ne može biti ni pošten, jer za poštenje su potrebne žrtve kakve kukavica ne ume da podnese, a potrebna je i velikodušnost koju on ne može razumeti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6096″ ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli od Jovana Dučića [/button]

Žan Pol Sartr – o ljudima

Uvek za kukavicu postoji mogućnost da više ne bude kukavica, a za heroja da ne bude više heroj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13034″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]