Home / Tema / Karakter

Category Archives: Karakter

Plutarh – o karakteru

Ni raskošna kuća, ni obilje zlata, ni plemenito poreklo, ni visok položaj, ni rečitost, ni slava govornička, ne obezbeđuje u životu takvu vedrinu i mirnu plovidbu, koliko to čini duša neuprljana rđavim namerama i postupcima, koja izvire i rađa se ...

Read More »

Kung Fu Ce – o karakteru

Čovek bez karaktera je kao dojilja bez mleka, kao vojnik bez oružja, kao putnik bez novca.

Read More »

Erih Marija Remark – o karakteru

Najlakši karakter je kod cinika, najnepodnošljiviji je kod idealista. Zar ne mislite da je to čudno ?

Read More »

Kung Fu Ce – o karakteru

Posmatrajući greške nekog čoveka saznajemo njegov karakter.

Read More »

Plutarh – o karakteru

Kao što se cipela krivi prema nozi, a ne obrnuto, tako se i čovekov život oblikuje prema njegovom karakteru i sklonostima.

Read More »

Kung Fu Ce – o karakteru

Samo ljudi najuzvišenijeg i najnižeg karaktera se ne menjaju.

Read More »

Demokrit – o karakteru

Kojima je u redu karakter, njima je i život sređen.

Read More »

Nikolaj Velimirović – o poštovanju

Pravi je gospodin onaj koji ima gospodsku dušu i gospodski karakter.

Read More »

Ralf .V. Emerson – o prijateljstvu

Izvesno se može reći da prijateljstvo iziskuje retke i dragocene prirode koje su dobroćudne i jedna drugoj prilagodljive.

Read More »

Latinska poslovica – o ljudima

Prirodu ćeš uzalud isterati, ipak će se opet vratiti.                 

Read More »
Scroll To Top