Home / Tema / Jezik

Category Archives: Jezik

Marija Montesori – o učenju

Nijedno dete ne misli da je učenje maternjeg jezika naporno zato što ga njegov “mehanizam” obrađuje kao jedinstvenu celinu.

Read More »

Japanska poslovica – o jeziku

Nauči se da svom jeziku kažeš “ne znam”.

Read More »

Korejska poslovica – o strahu

Pas koji laje sebe razoružava.

Read More »

Matija Bećković – o jeziku

Jezik je jedini živi svedok našeg postojanja. On je sve imenovao, za sve našao pravu reč i svemu dao pravo ime.

Read More »

Italijanska poslovica – o ljubavi

Jezik ljubavi je jedini strani jezik koji svi ljudi razumeju.

Read More »

Arapska poslovica – o laskanju

Njegov jezik i svilu tka.  

Read More »

Arapska poslovica – o jeziku

Kada ispustiš strelu istine, njenu oštricu umoči u med.  

Read More »

Arapska poslovica – o jeziku

Jezik je kao konj: zauzdaj ga – dobro će ti služiti. Pusti mu na volju – oteće se.

Read More »

Ivo Andrić – o Vuku

Ivo Andrić – o Vuku

Kao svaki reformator Vuk je bio i rušitelj i graditelj, i više graditelj nego rušilac, ali je savremenicima naročito u prvo vreme, morala biti vidljivija rušilačka strana njegovog poduhvata.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o jeziku

Kako god sam bio, tako sam i sad zacijelo uvjeren da će svi pametni ljudi, priznati, ne samo da je ova moja ortografija za srpski jezik pravilnija od sviju ostalih načina našega pisanja, nego da je pravilnija i pametnija od ...

Read More »
Scroll To Top