Jezik

Marija Montesori – o učenju

Nijedno dete ne misli da je učenje maternjeg jezika naporno zato što ga njegov “mehanizam” obrađuje kao jedinstvenu celinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/marija-montesori-o-planiranju/” ]Marija Montesori[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]

Matija Bećković – o jeziku

Jezik je jedini živi svedok našeg postojanja. On je sve imenovao, za sve našao pravu reč i svemu dao pravo ime. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14732″ ]Matija Bećković[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/matija-beckovic/” ]Još misli od M. Bećkovića[/button]

Italijanska poslovica – o ljubavi

Jezik ljubavi je jedini strani jezik koji svi ljudi razumeju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27597″ ]Italijanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Arapska poslovica – o jeziku

Jezik je kao konj: zauzdaj ga – dobro će ti služiti. Pusti mu na volju – oteće se. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27091″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Ivo Andrić – o Vuku

Kao svaki reformator Vuk je bio i rušitelj i graditelj, i više graditelj nego rušilac, ali je savremenicima naročito u prvo vreme, morala biti vidljivija rušilačka strana njegovog poduhvata. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16385″ ]Ivo Andrić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ivo-andric/” ]Još misli Ive Andrića[/button]

Vuk S. Karadžić – o jeziku

Kako god sam bio, tako sam i sad zacijelo uvjeren da će svi pametni ljudi, priznati, ne samo da je ova moja ortografija za srpski jezik pravilnija od sviju ostalih načina našega pisanja, nego da je pravilnija i pametnija od ortografija sviju naroda i jezika evropejskih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31016″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” …

Vuk S. Karadžić – o jeziku Read More »