Izbor

Volter – o slobodi govora

Ne slažem se sa time što govoriš, ali ću do smrti braniti tvoje pravo da to slobodno kažeš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4726″ ]Volter[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/voltaire-volter/” ]Još misli od Voltera[/button]

Konfučije – o životu

Život je stvarno jednostavan, ali mi insistiramo na tome da ga napravimo komplikovanim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8764″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]

Pitagora – o izboru

Uvek izaberi put koji ti se čini najbolji čak i kad izgeda kao najteži: navika će mu pružiti prijatnost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4294″ ]Pitagora[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pitagora/” ]Još misli od Pitagore[/button]

Me Vest – o izboru

Između dva zla, uvek biram da izaberem ono koje nikad nisam iskusila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4100″ ]Me Vest[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/me-vest/” ]Još misli od Me Vest[/button]