Izbor

Aristotel – o istini

Platon mi je drag, ali mi je istina još draža. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16726″ ]Aristotel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aristotel/” ]Još misli od Aristotela[/button]

Vilijam Džejms – o mislima

Najveće otkriće moje generacije jeste činjenica da ljudi mogu izmeniti svoj život, menjajući svoje mentalne stavove ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21874″ ]Vilijam Džejms[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-dzejms/” ]Još misli od V. Džejmsa[/button]

Meša Selimović – o slobodi

Život na koji bijedno i bez otpora pristaje je tavorenje, a izabrani život je sloboda. Čovjek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21991″ ]Meša Selimović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/mesa-selimovic/” ]Još misli Meše Selimovića[/button]

Zoran Đinđić – o motivaciji

Srbija nema dovoljno novca i to će biti slučaj najmanje nekoliko narednih godina, a verovatno i kasnije. Ovaj nedostatak može se ublažiti samo višestrukim povećanjem uloge drugih faktora, ako što su lična energija, znanje, organizacija, brzina reagovanja. Jedini odgovor na manjak energije jeste – ubrzano kruženje energije. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18735″ ]Zoran Đinđić[/button] [button color=”green” …

Zoran Đinđić – o motivaciji Read More »