Istina

Lao Ce – o istini

Istinite reči ne moraju biti probrane reči; Probrane reči ne moraju biti istinite reči. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11313″ ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]

Agata Kristi – o istini

Čovek ne sme da okrene leđa istini. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17952″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]

Fridrih Niče – o lažima

Neko može ponekad reći laž, ali izraz lica koji to prati govori istinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17191″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Artur Šopenhauer – o istini

Istina može da čeka, jer ona ima dug život pred sobom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18244″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]

Artur Šopenhauer – o istini

Istine su sve međusobno povezane, pomažu se, dopunjuju se, dok se zabluda sudara sa svim i svačim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15321″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]

Žan Žak Ruso – o istini i laži

Ne reći istinu i reći laž dve su sasvim različite stvari, ali one mogu da imaju istu posledicu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17754″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]

Seneka – o mudrosti

Postajemo mudriji u nedaćama; blagostanje uništava naše razumevanje istinitosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15361″ ]Seneka[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/seneka/” ]Još misli od Seneke[/button]

Volter – o licemerstvu

Mnoge su greške rođene od istine koja je zloupotrebljavana. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10603″ ]Volter[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/voltaire-volter/” ]Još misli od Voltera[/button]