Istina

Marlen Ditrih – o muškarcima

Možda je istina da su muškarci inteligentniji od žena, ali ja još nisam videla ženu koja bi trčala za glupim muškarcem i samo se divila njegovim lepim nogama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3606″ ]Marlen Ditrih[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/marlen-ditrih/” ]Još misli Marlen Ditrih[/button]  

Rene Dekart – o istini

Da bismo došli do istine, treba jednom u životu da razvežemo sva mišljenja koja smo primili, i da izgradimo iznova čitav sistem naših opažanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4971″ ]Rene Dekart[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/rene-dekart/” ]Još misli od Dekarta[/button]

Borislav Pekić – o istini

Svet malih ljudi na velike istine nikad nije spreman. Čak i papa bi se samrtnički uplašio ako bi mu se dokazalo postojanje Boga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21782″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]

Abraham Linkoln – o istini

Postoji jedan stari pesnik, čijeg imena ne mogu sada da se setim, koji je rekao : Istina je kći vremena. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21522″ ]Abraham Linkoln[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-linkoln/” ]Još misli Abrahama Linkolna[/button]  

Blez Paskal – o prirodi

Priroda je stvorila sve svoje istine nezavisnu jednu od druge. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11131″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Euripid – o glasinama

Svetina je najgori tumač istine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17124″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]

Euripid – o istini

Jedna je snaga istine, jedno lice. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18471″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]

Kato – o gnevu

Gnev sprečava duh, da ne može da vidi istinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19831″ ]Kato[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kato/” ]Još misli Katoa[/button]

Buda – o istini

Tri stvari ne mogu biti dugo skrivene: Sunce, Mesec i Istina. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=9022″ ]Buda[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/buda/” ]Još Budinih misli[/button]