Istina

Maksim Gorki – o promenama

Malograđanin, kao i svi paraziti, vlada zadivljujućom sposobnošću prilagođavanja, ali se nikad ne prilagođava istini. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23620″ ]Maksim Gorki[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/maksim-gorki/” ]Još misli Maksima Gorkog[/button]

Narodna poslovica – o šali

U šali ima i zbilje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21898″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Aristotel – o istini

Platon mi je drag, ali mi je istina još draža. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16726″ ]Aristotel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aristotel/” ]Još misli od Aristotela[/button]

Viljem Šekspir – o laži

Sa postavljanjem mamca od laži, peca se šaran od istine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=402″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Narodna poslovica – o šali

Svaka je šala pola istine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23552″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Fridrih Niče – o istini

Ponekad ljudi ne žele da čuju istinu, samo zato što ne žele da njihove iluzije budu uništene. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1854″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Fridrih Niče – o istini

 Lažna nek nam se zove svaka istina pri kojoj se nije bar jednom smejalo !  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21891″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Arčibald Rajs – o istini

Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23058″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]