Mislilac Osvetli Um Iskustvo | MISLILAC - Osvetli bre Um
Home / Tema / Iskustvo

Category Archives: Iskustvo

Viljem Šekspir – o iskustvu

Već sam osetio tolike nastupe radosti i tuge, da se nikad više prvim pogledom na povod ne dam odmah ženski obuzeti ni jednim ni drugim.

Read More »

Artur Šopenhauer – o ljudima

Ni jedna crta od osobite niskosti ili gluposti, na koju u životu ili književnosti naiđemo, ne treba nikada da nam bude predmet ljutnje ili jeda, nego samo predmet saznanja;  i to na taj način što ćemo u njemu gledati samo ...

Read More »

Artur Šopenhauer – o iskustvu

Možemo naše vlastito iskustvo smatrati kao tekst, a razmišljanje i saznanje kao komentar na njega.

Read More »

Halil Džubran – o iskustvu

Možete li reći kakav je ukus vina gledajući na krčag vina?

Read More »

Marlen Ditrih – o pesimizmu

Pesimista je optimista sa iskustvom.

Read More »

Paulo Koeljo – o iskustvu

Postoje momenti kada u naš život uđu nevolje i mi tu ne možemo ništa. Ali, one su tu, sa razlogom. Tek kada ih prebolimo, razumemo zašto su bile tu.

Read More »

Šandor Petefi – o izdaji

Izdati izdajicu nije izdaja.

Read More »

Antoni de Melo – o iskustvu

Prijatna iskustva čine život prekrasnim. Bolna iskustva vode sazrevanju.

Read More »

Aristotel – o iskustvu

Svako sudi tačno o onome što poznaje i samo je u tome najbolji sudija.

Read More »

Herman Hese – o iskustvu

Nijedan čovek ne može razumeti ono što nije doživeo.

Read More »