Fjodor Dostojevski – o ljudima

Ne možete zamisliti kakva tuga i srdžba obuzimaju dušu kada veliku ideju, koju odavno poštujemo kao svoju svetinju, dohvate nevešti ljudi i izvuku je na ulicu pred glupake kakvi su i sami.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=22808″ ]Fjodor Dostojevski[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fjodor-dostojevski/” ]Još misli od F. Dostojevskog[/button]

Homer – o slogi

Borca dva kad zajedno idu, tad jedan pre drugoga primeti ono što valja, a sam kad i primeti nešto, spora je njegova pamet i namera njegova slaba.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11028″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Jevrejska poslovica – o pozajmljivanju

Da je pozajmljivanje dobra ideja, onda bi muž pozajmljivao svoju ženu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24251″ ]Jevrejska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Mihajlo Pupin – o pronalascima

Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26958″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Sigmund Frojd – o snazi

Čovek je snažan samo onda ako se bori za snažnu ideju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24452″ ]Sigmund Frojd[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Mihajlo Pupin – o pronalascima

Pronalasci su tvorevine smrtnih ljudi i na njih, iako nam deluju normalno, treba gledati kao na velike tvorevine ljudskog uma.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26725″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Jovan Jovanović Zmaj – o idealima

A ko behu oni divi,

Koji su te napred zvali, koji su te ojačali, 

Koji su ti krila dali ?

To bejahu ideali !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9672″ ]Jovan Jovanović Zmaj[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-jovanovic-zmaj/” ]Još misli Jovana Jovanovića Zmaja[/button]

Mark Tven – o sreći

Osećao se kao što bi se osećao astronom koji je taman otkrio novu planetu. Samo ako je reč o tome čije je zadovoljstvo moćnije, dublje i nepomućenije onda je, na svaki način, dečko bio u preimućstvu, dečko a ne astronom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1828″ ]Mark Tven[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/mark-tven/” ]Još misli Marka Tvena[/button]