Home / Tema / Hrabrost

Category Archives: Hrabrost

Petar P. Njegoš – o govoru

Petar P. Njegoš – o govoru

Jel na srce ka na jezik vama, vjeruj’te li onom što zborite?

Read More »

Pindar – o iskrenosti

Iskrenost je prvi stepen velike vrline.

Read More »

Mika Antić – o nadi

Mika Antić – o nadi

Valja se dobro osloniti o svoju hrabrost i ljubav, i plave slojeve nade. To vam je najprostiji način da pronađete sebe i domognete se mnogih nesvakidašnjih čuda.

Read More »

Dušan Radović – o stidu

Ne stidite se svojih poroka i slabosti. Ničega se drugi ljudi ne plaše kao nečije hrabrosti da bude onakav kakav jeste.

Read More »

Kung Fu Ce – o kukavičluku

Videti ono što je ispravno, a ne učiniti to, to je nedostatak hrabrosti.

Read More »

Kineska poslovica – o greškama

Ko ima hrabrosti da ispravi svoje greške, dugo ih ne ponavlja.

Read More »

Plutarh – o slobodi

Plutarh – o slobodi

Jer, zaista je pouzdanje početak slobode.

Read More »

Ralf V. Emerson – o hrabrosti

Vetrovi duvaju i vode pritiču, hrabrome u susret kao snaga, moć i božanstvo. A same po sebi nisu ništa.

Read More »

Branko Miljković – o poeziji

Bar pola svetske poezije je napisano zato što neko nije imao hrabrosti da nekome izjavi ljubav.

Read More »

Branko Miljković – o poeziji

Bar pola svetske poezije je napisano zato što neko nije imao hrabrosti da nekome izjavi ljubav.

Read More »
Scroll To Top