Home / Tema / Greške (page 32)

Category Archives: Greške

Tomas Karlajl – o manama

Tomas Karlajl – o manama

Najveća čovekova mana je kad misli da nema mana.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o istini

Lav N. Tolstoj – o istini

Čovek oseća radost kad uhvati druge ljude u laži i otkrije ih. A koliko je veća radost kad uhvati samoga sebe u laži i optuži sebe ! Staraj se da što češće prirediš sebi to zadovoljstvo.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o istini

Lav N. Tolstoj – o istini

Mi svi više volimo istinu od laži. Ali kada se stvar tiče našeg života, onda često predpostavljamo laž istini, jer laž opravdava naš loš život a istina ga optužuje.

Read More »

Tagore – o istini

Do istine možemo dopreti samo onda ako nam je data sloboda da grešimo.

Read More »

Latinska poslovica – o učenju

Učimo grešeći.                   

Read More »

Oskar Vajld – o osećaju

Kad god se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.

Read More »

Tomas Man – o greškama

Uz velikog čoveka idu i velike pogreške.

Read More »

Lao Ce – o šalama

Ko se mnogo šali, često greši.

Read More »

Latinska poslovica – o prepirci

Latinska poslovica – o prepirci

Ne prepiri se sa budalom, ljudi možda neće uočiti razliku.                 

Read More »

Buda – o istini

Postoje samo dve greške koje možemo napraviti na putu ka istini; ne ići celim putem i ne krenuti tim putem.

Read More »
Scroll To Top