Home / Tema / Greške (page 2)

Category Archives: Greške

Kineska poslovica – o planiranju

Ko neće da potraži poklopac za lonac, taj jede nekuvan pirinač.

Read More »

Korejska poslovica – o greškama

Što u početku nisi popravio malom motikom, kasnije ćeš popravljati velikom lopatom.

Read More »

Japanska poslovica – o greškama

Čak i majmuni mogu da padnu sa drveta.

Read More »

Lao Ce – o samouverenosti

Ko se oslanje (samo) na svoj pogled jasno videti neće.

Read More »

Kineska poslovica – o greškama

Ko ima hrabrosti da ispravi svoje greške, dugo ih ne ponavlja.

Read More »

Mišel de Montenj – o greškama

Ja za svoje greške nemam uopšte nikog da krivim, osim sebe samog.

Read More »

Nepoznati autor – o grehu

Osuđivanje je uvek pogrešno jer mi ne znamo razloge onoga ko greši, odnosno šta ga je podstaklo da to učini. I vidimo samo greh svog bližnjeg a pokajanje ne vidimo.

Read More »

Kineska poslovica – o krivici

Ako znamo da smo učinili zlo, a odbijamo da to priznamo, dvostruko smo krivi.

Read More »

Tuikidid – o greškama

Jer preimućstvo tamo leži gdje neko manje greši.

Read More »

Pitagora – o savesti

Svako veče pre nego što legneš, ispitaj svoju savest: prebaci sebi svoje greške i pokaj se, raduj se zbog dobra koje si učinio.

Read More »
Scroll To Top