Category: Greške

Ko neće da potraži poklopac za lonac, taj jede nekuvan pirinač. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-ucenju-7/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Što u početku nisi popravio malom motikom, kasnije ćeš popravljati velikom lopatom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/korejska-narodna-poslovica-o-sreci/” ]Korejska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/7/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Čak i majmuni mogu da padnu sa drveta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-pameti/” ]Japanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ko se oslanje (samo) na svoj pogled jasno videti neće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lao-ce-o-dobroti-2/” ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/page/3/” ]Još misli od Lao Cea[/button]
Ko ima hrabrosti da ispravi svoje greške, dugo ih ne ponavlja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-radu-4/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Ja za svoje greške nemam uopšte nikog da krivim, osim sebe samog. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-bogatstvu/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Osuđivanje je uvek pogrešno jer mi ne znamo razloge onoga ko greši, odnosno šta ga je podstaklo da to učini. I vidimo samo greh svog bližnjeg a pokajanje ne vidimo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30189″ ]Nepoznati autor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli od Nepoznatog autora[/button]
Ako znamo da smo učinili zlo, a odbijamo da to priznamo, dvostruko smo krivi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-porodici-2/” ]Kineska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Jer preimućstvo tamo leži gdje neko manje greši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/tuikidid-o-razboritosti/” ]Tuikidid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tuikidid/” ]Još misli od Tuikidida[/button]
Svako veče pre nego što legneš, ispitaj svoju savest: prebaci sebi svoje greške i pokaj se, raduj se zbog dobra koje si učinio. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pitagora-o-pocetku/” ]Pitagora[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pitagora/page/2/” ]Još misli od Pitagore[/button]
Sve kategorije: