Category: Greh

Život je isuviše kratak da bi čovek mogao na svoja leđa da primi i tuđe grehove. Svako je živeo svojim životom i plaćao za to naročitu cenu. Jedina je nevolja što za istu pogrešku moramo plaćati više puta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15368″ ]Oskar Vajld[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/oskar-vajld/page/2/” ]Još misli Oskara Vajlda[/button]
Potomstvo još uvek oseća što su zgrešili preci. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10711″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]
Ne pomoći pravdi u njenoj nameri je bezbožnost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10932″ ]Platon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]
Prva i najveća kazna za grešnika je svest o sopstvenom grehu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13626″ ]Seneka[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/seneka/” ]Još misli od Seneke[/button]
Teško čoveku koji kaže da se oslobodio greha. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2947″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Zlo je kad čovek, koji živi među grešnim ljudima, ne vidi ni svoje grehe ni grehe drugih ljudi; ali još gori položaj je takvog čoveka koji vidi grehe drugih, a svoje ne vidi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16458″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Ljudi se ne kažnjavaju za grehe, nego sami gresi kažnjavaju ljude. I to je najteža i najsigurnija kazna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2947″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Nije greh i nije sramota ne znati, ali i greh je i sramota pretvarati se da znaš ono što ne znaš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1079″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Ništa u toj meri ne ohrabruje greh kao milost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=402″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/6/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Život je širi od svakog propisa. Moral je zamisao, a život je ono što biva. Kako da ga uklopimo u zamisao a da ga ne oštetimo ? Više je štete nanešeno životu zbog sprečavanja greha nego zbog greha. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2432″ ]Meša Selimović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/mesa-selimovic/” ]Još misli Meše Selimovića[/button]
Sve kategorije: