Home / Tema / Greh (page 3)

Category Archives: Greh

Oskar Vajld – o greškama

Život je isuviše kratak da bi čovek mogao na svoja leđa da primi i tuđe grehove. Svako je živeo svojim životom i plaćao za to naročitu cenu. Jedina je nevolja što za istu pogrešku moramo plaćati više puta.

Read More »

Plaut – o grehu

Potomstvo još uvek oseća što su zgrešili preci.

Read More »

Platon – o grehu

Ne pomoći pravdi u njenoj nameri je bezbožnost.

Read More »

Seneka – o kazni

Prva i najveća kazna za grešnika je svest o sopstvenom grehu.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o grehu

Teško čoveku koji kaže da se oslobodio greha.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o grehu

Zlo je kad čovek, koji živi među grešnim ljudima, ne vidi ni svoje grehe ni grehe drugih ljudi; ali još gori položaj je takvog čoveka koji vidi grehe drugih, a svoje ne vidi.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o grehu

Ljudi se ne kažnjavaju za grehe, nego sami gresi kažnjavaju ljude. I to je najteža i najsigurnija kazna.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o znanju

Lav N. Tolstoj – o znanju

Nije greh i nije sramota ne znati, ali i greh je i sramota pretvarati se da znaš ono što ne znaš.

Read More »

Viljem Šekspir – o grehu

Ništa u toj meri ne ohrabruje greh kao milost.

Read More »

Meša Selimović – o moralu

Život je širi od svakog propisa. Moral je zamisao, a život je ono što biva. Kako da ga uklopimo u zamisao a da ga ne oštetimo ? Više je štete nanešeno životu zbog sprečavanja greha nego zbog greha.

Read More »
Scroll To Top