Home / Tema / Greh

Category Archives: Greh

Nepoznati autor – o grehu

Osuđivanje je uvek pogrešno jer mi ne znamo razloge onoga ko greši, odnosno šta ga je podstaklo da to učini. I vidimo samo greh svog bližnjeg a pokajanje ne vidimo.

Read More »

Nepoznati autor – o grehu

A mi grešni toliko smo navikli da osuđujemo druge da smo čak stekli naviku da se ne sećamo Božije zabrane i težine tog greha.

Read More »

Marko Aurelije – o grehu

Greh svoga bližnjeg ostavi tamo gde je.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o grehu

Nema oproštaja od greha bez ispaštanja.

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o ljudima

Možda su i najbolji od nas grešnici, a najgori sveci ? Ko zna ?

Read More »

Viljem Šekspir – o vlasti

Preklinjem te, odbaci vlastoljublje; Sa toga greha pali su anđeli.

Read More »

Ruska poslovica – o grehu

Ruska poslovica – o grehu

Ne boj se smrti, boj se greha !

Read More »

Petar P. Njegoš – o čoveku

Čovjek volje ostaje svobodne ka svi drugi besmrtni duhovi; Njegova će duševna tablica s obje strane biti načertana s dva sasvijem protivna zakona: Na jednu će zakon pravde blage bit u svete načertan linije, Na drugu će prevlasnika njina zla ...

Read More »

Petar P. Njegoš – o iskušenju

Med za usta i hladna prionja, a kamoli mlada i vatrena !

Read More »

Isak B. Singer – o zlu

Šta god čovek činio, nagaziće na greh. Nečastivi je prisutan u svim ljudskim poslovnim poduhvatima i pri sklapanju braka; nijedno ljudsko delo ne može da se ostvari a da se on ne umeša: takni se bilo čega i nekoga ćeš ...

Read More »
Scroll To Top