Category: Greh

Osuđivanje je uvek pogrešno jer mi ne znamo razloge onoga ko greši, odnosno šta ga je podstaklo da to učini. I vidimo samo greh svog bližnjeg a pokajanje ne vidimo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30189″ ]Nepoznati autor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli od Nepoznatog autora[/button]
A mi grešni toliko smo navikli da osuđujemo druge da smo čak stekli naviku da se ne sećamo Božije zabrane i težine tog greha. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=29161″ ]Nepoznati autor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli nepoznatog autora[/button]
Greh svoga bližnjeg ostavi tamo gde je. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=31238″ ]Marko Aurelije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marko-aurelije/” ]Još misli Marka Aurelija[/button]
Nema oproštaja od greha bez ispaštanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30278″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]
Možda su i najbolji od nas grešnici, a najgori sveci ? Ko zna ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29018″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]
Preklinjem te, odbaci vlastoljublje; Sa toga greha pali su anđeli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25592″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Ne boj se smrti, boj se greha ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27727″ ]Ruska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Čovjek volje ostaje svobodne ka svi drugi besmrtni duhovi; Njegova će duševna tablica s obje strane biti načertana s dva sasvijem protivna zakona: Na jednu će zakon pravde blage bit u svete načertan linije, Na drugu će prevlasnika njina zla svakoga crnjat se zakona – adski spomen sveze sa Satanom.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9603″ ]Petar […]
Med za usta i hladna prionja, a kamoli mlada i vatrena ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=33″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Šta god čovek činio, nagaziće na greh. Nečastivi je prisutan u svim ljudskim poslovnim poduhvatima i pri sklapanju braka; nijedno ljudsko delo ne može da se ostvari a da se on ne umeša: takni se bilo čega i nekoga ćeš povrediti.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25954″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od […]
Sve kategorije: