Home / Tema / Govor

Category Archives: Govor

Petar P. Njegoš – o govoru

Petar P. Njegoš – o govoru

Jel na srce ka na jezik vama, vjeruj’te li onom što zborite?

Read More »

Ciceron – o govoru

Vešt je govornik onaj koji malu stvar učini velikom, a veliku sićušnom.

Read More »

Narodna poslovica – o govoru

Ispeci pak reci. (Smisli dobro pa onda reci)

Read More »

Seneka – o govoru

Neka govor koji služi istini bude prost i neizveštačen.

Read More »

Kung Fu Ce – o govoru

Kad imaš puno da kažeš uvek reci manje nego što je potrebno.

Read More »

Demokrit – o ženama

Žena neka se ne vežba u govoru, jer je to strašno.

Read More »

Soren Kjekregor – o slobodi

Ljudi gotovo i da ne koriste slobodu koju imaju, na primer slobodu misli; umesto toga traže slobodu govora kao kompenzaciju.

Read More »

Sigmund Frojd – o tajni

Sigmund Frojd – o tajni

Onaj ko ima oči da vidi i uši da čuje može ubediti sebe kako ne postoji smrtnik koji će tajnu da sačuva. Ako su mu usne neme, odaće ga pokreti prstiju, a izdaće ga svaka pora na licu.

Read More »

Euripid – o govoru

Euripid – o govoru

Zadatak lep, tu lako teče beseda.

Read More »

Narodna poslovica – o ćutanju

Narodna poslovica – o ćutanju

Ko mudro muči, lijepo govori.

Read More »
Scroll To Top