Govor

Petar P. Njegoš – o govoru

Jel na srce ka na jezik vama, vjeruj’te li onom što zborite? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/petar-p-njegos-o-hrabrosti-3/” ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]

Ciceron – o govoru

Vešt je govornik onaj koji malu stvar učini velikom, a veliku sićušnom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ciceron-o-vremenu/” ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]

Seneka – o govoru

Neka govor koji služi istini bude prost i neizveštačen. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/seneka-o-zeljama/” ]Seneka[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/seneka/” ]Još misli od Seneke[/button]

Kung Fu Ce – o govoru

Kad imaš puno da kažeš uvek reci manje nego što je potrebno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-istrajnosti/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Demokrit – o ženama

Žena neka se ne vežba u govoru, jer je to strašno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18004″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Soren Kjekregor – o slobodi

Ljudi gotovo i da ne koriste slobodu koju imaju, na primer slobodu misli; umesto toga traže slobodu govora kao kompenzaciju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/soren-kierkegard-o-bogu/” ]Soren Kjekregor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/soren-kierkegard/” ]Još misli od S. Kjekregora[/button]

Sigmund Frojd – o tajni

Onaj ko ima oči da vidi i uši da čuje može ubediti sebe kako ne postoji smrtnik koji će tajnu da sačuva. Ako su mu usne neme, odaće ga pokreti prstiju, a izdaće ga svaka pora na licu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/sigmund-frojd-o-promeni/” ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Euripid – o govoru

Zadatak lep, tu lako teče beseda. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/euripid-o-cutanju/” ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]