Home / Tema / Dobrota (page 5)

Category Archives: Dobrota

Aleksandar Dima – o ženama

Ja sam ubeđen u ovu istinu: ženi koju vaspitanje nije poučilo dobru, Bog gotovo uvek otvara dva puta, koji dobru vraćaju; ti putevi su bol i ljubav.

Read More »

Japanska poslovica – o životu

Loše i dobro se prepliću kao konopac.                               

Read More »

Oldoks Haksli – o dobru

U dobro veruje još samo malo onih koji ga čine.

Read More »

Aristotel – o poštovanju

Samo istinski dobar čovek zaslužuje poštovanje.

Read More »

Arapska poslovica – o dobru

Žuri da učiniš dobro kad možeš, jer nećeš uvek moći.

Read More »

Aristotel – o uživanju

Aristotel – o uživanju

Inače, ono što za veliku većinu ljudi predstavlja uživanje i zadovoljstvo u stvari je protivrečnost pravom uživanju, jer sve to u prirodi nije ni uživanje ni zadovoljstvo, dok je, naprotiv, za ljubitelje dobra uživanje i zadovoljstvo ono što je po ...

Read More »

Aristotel – o vrlini

Kao što na olimpijskim igrama nisu ovenčani oni najlepši i najjači, nego oni koji se takmiče, tako i u životu Lepo i Dobro zapada samo one koji ispravno rade.

Read More »

Antoni de Melo – o krivici

Kada se nešto radi samo da se ne bi bismo osećali krivim, to je najgora vrsta milosrđa.

Read More »

Antoni de Melo – o dobroti

Dobrota se najviše ističe kada nismo svesni da činimo dobro.

Read More »

Latinska poslovica – o dobroti

Dobro delo je dvostruko dobro ako se brzo učini.                   

Read More »
Scroll To Top