Home / Tema / Dobrota (page 10)

Category Archives: Dobrota

Pitagora – o duši

Blaženi su ljudi koji imaju dobru dušu. Oni koji imaju lošu nikad nisu spokojni.

Read More »

Publius Sirijus – o dobroti

Dužnost dobronamernog čoveka je prvo da posavetuje, pa onda da ispravlja.

Read More »

Publius Sirijus – o dobroti

Primiti dobročinstvo znači prodati slobodu.

Read More »

Publius Sirijus – o dobroti

Ko kaže da je učinio dobročinstvo, traži da mu se ono vrati.

Read More »

Epikur – o davanju

Slađe je davati nego primati.

Read More »

Perikle – o prijateljstvu

A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti.

Read More »

Seneka – o dobroti

Dobro delo leži u dobroj nameri, a ne u vrednosti stvari koja se daje.

Read More »

Demokrit – o dobru i zlu

Oni koji traže dobro sa mukom ga nalaze, a zlo nalaze i oni koji ga ne traže.

Read More »

Muhamed – o dobroti

Dobar je onaj čovek koji voli sve i čini dobro svima, ne pitajući jesu li dobri ili zli.

Read More »

Ciceron – o prijateljstvu

Prijateljstvo može postojati samo medju dobrima.

Read More »
Scroll To Top