Home / Tema / Ćutanje (page 5)

Category Archives: Ćutanje

Žan de la Brijer – o taštini

Tašt čovek se zadovoljava time što govori ili dobro ili loše o sebi; skroman čovek uopšte ne govori o sebi.

Read More »

Žan de la Brijer – o ćutanju

Prava nevolja je kad čovek nema dovoljno duha da bi dobro govorio, ni dovoljno pameti da bi ćutao.

Read More »

Horacije – o istini

Istina se kvari lažju i ćutanjem.

Read More »

Jevrejska poslovica – o ćutanju

Nauči da ćutiš, kako bi znao da govoriš.

Read More »

Tomas Karlajl – o ćutanju

Trebalo bi podići kip Tišine.

Read More »

Epiktet – o ćutanju

Epiktet – o ćutanju

Najvećim delom ćuti, govori samo ono što je nužno pa i to s najmanje reči.

Read More »

Narodna poslovica – o rečima

Ne zna da besjedi, a ne ume da ćuti.

Read More »

Platon – o ćutanju

Pretpostaviću da tvoja tišina znači pristanak.

Read More »

Narodna poslovica – o ćutanju

Ako ti je majka odsekla pupak, nije jezik.

Read More »

Narodna poslovica – o ćutanju

Ćuti kao olovom zaliven.

Read More »
Scroll To Top