Home / Tema / Ćutanje (page 3)

Category Archives: Ćutanje

Matija Bećković – o ćutanju

Ćuti dok ne čuješ šta treba da kažeš.

Read More »

Ivo Andrić – o ćutanju

Ivo Andrić – o ćutanju

Da je ćutanje snaga, a govorenje slabost, vidi se po tome što starci i deca vole da pričaju.

Read More »

Grčka poslovica – o ćutanju

Grčka poslovica – o ćutanju

Mnoga je prijateljstva razorilo ćutanje dugo.

Read More »

Ivo Andrić – o ćutanju

Ćutanje je teško samo onima koji ne misle.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o religiji

Lav N. Tolstoj – o religiji

Čim čovek poje, viče i pred svima govori: “O Gospode, Gospode!” znaj da nije našao Gospoda. Onaj ko ga je našao ćuti.

Read More »

Engleska poslovica – o ćutanju

Uči svoje dete da drži jezik za zubima, a da govori – brzo će naučiti samo.

Read More »

Horacije – o ćutanju

Niko nije sasvim obrazovan pre nego što nauči da ćuti.

Read More »

Mišel de Montenj – o ćutanju

Što više ćutanja i skromnosti – potrebne vrline za svaki razgovor.

Read More »

Martin Luter King – o prijateljstvu

Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja.

Read More »

Arapska poslovica – o govoru

Ko govori ono što hoće, mora da sluša ono što neće.

Read More »
Scroll To Top