Category: Čovek

Svi ljudi bivaju u svojim nadama razočarani, u svojim iščekivanjima prevareni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1328″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/4/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Penjanje na položaj je tegobno i ljudi s mukom dolaze do većih muka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1149″ ]Fransis Bejkon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fransis-bacon-bejkon/page/2/” ]Još misli od Fransisa Bejkona[/button]
Što je više navika u nekog čoveka, to je manje slobodan i nezavistan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3690″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/4/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]
Sve kategorije: