Category: Čovek

Posmatrajući greške nekog čoveka saznajemo njegov karakter. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-manama/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
U tebi su tri čoveka: Jedan kakav bi želeo biti, drugi, kakav misliš da jesi, i treći, kakav si zaista. Tog jedino ne poznaješ. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15551″ ]Onore de Balzak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/onore-de-balzak/” ]Još misli od Balzaka[/button]
Najveća stvar na svetu jeste da umemo pripadati sebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-smirenosti/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Najdublju srž bića, stvar po sebi, ne smemo nikako tražiti izvan, nego u nama samima, dakle u subjektivnom, kao jedino neposrednom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-vremenu/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Lepa je stvar čovek ako je čovek. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-skromnosti/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Ništa nije dovoljno čoveku, za koga je dovoljno suviše malo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11457″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Čovek se navikne na svaki smrad. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23929″ ]Meša Selimović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/mesa-selimovic/” ]Još misli Meše Selimovića[/button]
Biti istinski čovek, zavisi od samog čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-slobodi/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Čovek sam stvara sopstveno savršenstvo. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/marija-montesori-o-vaspitanju-2/ ” ]Marija Montesori[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]
Onaj ko upravlja drugima, najpre mora promeniti samoga sebe. Niko ne može biti lider, a da se nije pripremio za tu dužnost. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/marija-montesori-o-vaspitanju/ ” ]Marija Montesori[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]
Sve kategorije: