Home / Tema / Čast (page 3)

Category Archives: Čast

Teodor Ruzvelt – o časti

Pre bi trebalo da umremo na nogama, nego da živimo na kolenima.

Read More »

Aleksandar Dima – o ljubavi

Čim neobuzdana ljubav uđe u čovekovo srce, ona u njemu nagriza sva ostala osećanja; ona tu živi na račun časti, vere, zadane reči.

Read More »

Emanuel Kant – o dostojanstvu

Dužnost prema samom sebi sastoji se u očuvanju ljudskog dostojanstva u vlastitoj ličnosti.

Read More »

Sokrat – o borbi

Sokrat – o borbi

Želeo bih, zaista, da moja odbrana ne ostane bez uspeha ukoliko je to bolje i za vas i za me. Ali držim da je to teško, i nipošto mi nije nepoznato kakva je to rabota. Ali opet – neka ide ...

Read More »

Talmud – o časti

Čast tvoga bližnjega neka ti bude isto tako mila kao i tvoja.

Read More »

Erih From – o čoveku

Čovek ne prodaje samo robu, već i samog sebe.

Read More »

Agata Kristi – o časti

Agata Kristi – o časti

Budala je onaj koji skrene sa pravog puta. Čista savest – to je sve što nam je potrebno u životu. Kada to imate, možete da se suočite sa svetom i kažete svima koji se mešaju da idu do đavola !

Read More »

Plaut – o glasinama

Dobar glas je druga očevina.

Read More »

Publius Sirius – o časti

Ko izgubi čast, više nema ništa da izgubi.

Read More »

Ralf V. Emerson – o dostojanstvu

Ralf V. Emerson – o dostojanstvu

Ne treba čovek da čuva svoje dostojanstvo, već dostojanstvo treba njega da čuva.

Read More »
Scroll To Top