Category Archives: Čast

Fridrih Niče – o časti

Čast ne zavisi od toga odakle smo došli, već kuda i kamo idemo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24291″ ]Fridrih Niče[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

La Rošfuko – o časti

Nasleđena čast nije kaucija za onu koju čovek treba da stekne.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24623″ ]La Rošfuko[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]

Žan de la Brijer – o ženama

Lepa žena koja ima vrline časnog čoveka najljupkije je društvo na svetu; u njoj su sadržane vrednosti oba pola.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25313″ ]Žan de la Brijer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zan-de-la-brijer/” ]Još misli od La Brijera[/button]

Buda – o časti

Čisto i nečisto stoji i pada samo sobom, niko ne može drugoga da očisti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19699″ ]Buda[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/buda/” ]Još Budinih misli[/button]

Fridrih Niče – o čistoti

Otvorite svoje oči i uši samo za savršene stvari i neka se vaš um stalno upućuje na istraživanje čistote.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23358″ ]Fridrih Niče[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]