Category: Čast

Gde je reč, tu je i obraz. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2797″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]  
Časni se ljudi drže svojih obećanja i nisu kao leptiri koji sleću na cvet, a zatim, čim pokupe prah, odmah dalje odlete. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/vijetnamska-poslovica-o-recima/” ]Vijetnamska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Čistom obrazu malo vode treba. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-motivaciji-3/” ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ne klanjajte se više novcu do zemlje. Novac ne donosi ni sreću ni ugled. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23471″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Ne pružajte ruku milioneru koji je milione stekao mešajući pesak sa brašnom namenjenim vašim vojnicima koji su se borili za otadžbinu. I nemojte misliti da tako vaše odbijanje neće biti delotvorno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23647″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Ništa ne bi valjalo činiti čega bi se čovjek morao stidjeti, jer se ništa na ovome svijetu ne može sakriti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=868″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Sve su sile mrtve i ništave, za onoga koji pravo misli, te čast ljubi više nego glavu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27034″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Potomstvo svakom odaje onu počast koja mu pripada. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18758″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Čast je najteže ponova zadobiti ako se jednom izgubi. Zato su svi drugi gubici samo lični, a ovaj pogađa porodicu i zemlju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21331″ ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]
Svaki čovek jedini je čuvar vlastite časti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23785″ ]Indijska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Sve kategorije: