Home / Tema / Čast

Category Archives: Čast

Narodna poslovica – o rečima

Gde je reč, tu je i obraz.   

Read More »

Vijetnamska poslovica – o obećanjima

Časni se ljudi drže svojih obećanja i nisu kao leptiri koji sleću na cvet, a zatim, čim pokupe prah, odmah dalje odlete.

Read More »

Narodna poslovica – o časti

Čistom obrazu malo vode treba.

Read More »

Arčibald Rajs – o novcu

Ne klanjajte se više novcu do zemlje. Novac ne donosi ni sreću ni ugled.

Read More »

Arčibald Rajs – o časti

Ne pružajte ruku milioneru koji je milione stekao mešajući pesak sa brašnom namenjenim vašim vojnicima koji su se borili za otadžbinu. I nemojte misliti da tako vaše odbijanje neće biti delotvorno.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o časti

Ništa ne bi valjalo činiti čega bi se čovjek morao stidjeti, jer se ništa na ovome svijetu ne može sakriti.

Read More »

Petar P. Njegoš – o časti

Sve su sile mrtve i ništave, za onoga koji pravo misli, te čast ljubi više nego glavu.

Read More »

Tacit – o potomstvu

Potomstvo svakom odaje onu počast koja mu pripada.

Read More »

Jovan Dučić – o časti

Čast je najteže ponova zadobiti ako se jednom izgubi. Zato su svi drugi gubici samo lični, a ovaj pogađa porodicu i zemlju.

Read More »

Indijska poslovica – o časti

Svaki čovek jedini je čuvar vlastite časti.

Read More »
Scroll To Top