Brzina

Indijska poslovica – o brzini

Odapeta strela neće se vratiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8631″ ]Ostale poslovice[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Herodot – o žurbi

Žurba stvara greške u svemu, a često su greške znakovi propasti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11522″ ]Herodot[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herodot/” ]Još misli od Herodota[/button]

Herodot – o brzini

Žurba je majka poraza. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11500″ ]Herodot[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herodot/” ]Još misli od Herodota[/button]

Lao Ce – o brzopletosti

U užurbanoj delatnosti gubi se vlast nad sobom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=574″ ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]

Stevo Radelić – o manama

Ne meri čoveka spolja, nećeš mu znati veličinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8691″ ]Stevo Radelić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/stevo-radelic/” ]Još misli od Steva Radelića[/button]

Mijamoto Musaši – o brzini

Pravi majstori nikad ne izgledaju brzi u onome što rade. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2876″ ]Mijamoto Musaši[/button]                                                    [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mijamoto-musasi/” ]Još misli od M. Musašija[/button]