Home / Tema / Brzina (page 4)

Category Archives: Brzina

Zoran Đinđić – o motivaciji

Srbija nema dovoljno novca i to će biti slučaj najmanje nekoliko narednih godina, a verovatno i kasnije. Ovaj nedostatak može se ublažiti samo višestrukim povećanjem uloge drugih faktora, ako što su lična energija, znanje, organizacija, brzina reagovanja. Jedini odgovor na ...

Read More »

Plaut – o pobedi

Plen će odneti ko prvi dođe.

Read More »

Narodna poslovica – o nepromišljenosti

Kad te ko ne zove, što se odzivaš ?

Read More »

Sofokle – o ludosti

Ludost je preduzimati više nego što se može.

Read More »

Džonatan Svift – o razgovoru

Ima ljudi kojima dobro ponašanje neće dopuštati da vam upadaju u reč; ali, koji neće moći da skriju znake golemog nestrpljenja, i jedva će čekati da kažete svoje, jer nešto ih kopka u mislima i ginu da tome daju oduške.

Read More »

Džonatan Svift – o greškama

Kada se razgovara, mogu se uočiti dve greške koje su naoko različne, a ipak imaju isti koren i jednako ih se valja kloniti; na umu imam nestrpljivost kojom drugima upadamo u reč i nelagodnost koju osećamo kada ko prekine vas.

Read More »

Demokrit – o dobroti

Demokrit – o dobroti

Dobro je delo dvostruko dobro ako se brzo učini.

Read More »

Viljem Šekspir – o vremenu

Viljem Šekspir – o vremenu

Vreme je veoma sporo za one koji čekaju, veoma brzo, za one koji žure, veoma dugo, za one koje pate, veoma kratko, za one koji slave… Ali za one koji vole, vreme je večnost…  

Read More »

Narodna poslovica – o nepromišljenosti

Natrčao kao ždrijebe pred rudu.

Read More »

Publius Sirius – o brzini

Dvostruko daje, ko brzo daje.

Read More »
Scroll To Top