Afrička poslovica – o pameti

I najslabiji čovek može pameću pobediti jakoga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26595″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Continue Reading →

Jevrejska poslovica – o borbi

Ako ne znaš udarati, ne pokazuj zube. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=450″ ]Jevrejska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/7/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Continue Reading →