Home / Tema / Bolest

Category Archives: Bolest

Dušan Radović – o znanju

Najvažnije je umeti razlikovati važno od nevažnog. Tu je granica između bolesti i zdravlja. Ko je to pobrkao, sada ga leče.

Read More »

Kineska poslovica – o bolesti

Kineska poslovica – o bolesti

Čim upoznamo bolest, već smo blizu ozdravljenja.  

Read More »

Kineska poslovica – o nesreći

Siromaštvo, starost i bolest vrhunac su čovekove nesreće.

Read More »

Kineska poslovica – o bolesti

Bolesniku je noć duga kao planinska staza.

Read More »

Platon – o državi

Kad u državi preovladaju neumerenost i bolest, zar se onda ne otvaraju mnogi sudovi i bolnice ?

Read More »

Sigmund Frojd – o bolesti

U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o patnji

Kako prizor života i sreće drugih budi želju za životom u onima koji su, u usamljenosti i mraku bolesničke sobe, želeli brzo da umru !

Read More »

Epiktet – o volji

Bolest je smetnja telu, ali nije volji, osim ako ona sama to neće. Hromost je smetnja nogama, ali nije volji.

Read More »

Ivo Andrić – o bolesti

Bolest je sirotinska sudbina, ali i bogataška kazna.

Read More »

Tarik Ali – o zdravlju

Ponekad je bolest uzrokovana jadom zatočenim u umu bolesnika.

Read More »
Scroll To Top