Home / Tema

Category Archives: Tema

Od Akcije do Znanja, preko Misli, Ljubavi i Učenja otkrijte teme koje Vas najviše zanimaju…

Mika Antić – o površnosti

Mika Antić – o površnosti

Tamo gde blista površnost mudri se polako povlače u svoje senke.

Read More »

Kineska poslovica – o ćutanju

Kineska poslovica – o ćutanju

Brzo otvaraj oči, sporo otvaraj usta.

Read More »

Kineska poslovica – o vrednosti

Kineska poslovica – o vrednosti

Čisto zlato se ne boji topionice.

Read More »

Narodna poslovica – o govoru

Ispeci pak reci. (Smisli dobro pa onda reci)

Read More »

Korejska poslovica – o opreznosti

I plitku reku prelazi oprezno.

Read More »

Narodna poslovica – o žurbi

Hitnja je vražij posao.

Read More »

Kung Fu Ce – o vrednosti

Neka te ne zabrinjava ako svet ne zna za tvoje sposobnosti, ali možeš biti zabrinut ako ih nemaš.

Read More »

Kung Fu Ce – o vrednosti

Nema drveta čije bi deblo bilo tanko i slabašno, a grane mu na vrhu krošnje bile guste i teške.

Read More »

Dušan Radović – o motivaciji

Sve se može kad se mnogo ne misli o tome.

Read More »

Korejska poslovica – o upornosti

I najveće drvo je izraslo iz malog semena

Read More »
Scroll To Top