Home / Tema

Category Archives: Tema

Od Akcije do Znanja, preko Misli, Ljubavi i Učenja otkrijte teme koje Vas najviše zanimaju…

Pindar – o slavi

Slava se širi od usta do usta ako neko kaže koju lepu reč; i širom plodne zemlje i preko mora svugde prodire večno neugasni zrak lepih dela.

Read More »

Pindar – o vrlinama

Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama. Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno.

Read More »

Pindar – o ljudima

Ovde je rod ljudi, onde rod bogova: i jedni i drugi vode poreklo od jedna majke. Jedne od drugih odvaja različna moć: jedni su ništavni, a čvrsto nebo ostaje svagda neuzdrmano. Pa ipak, mi imamo nešto čime ličimo na bogove: ...

Read More »

Pindar – o usavršavanju

Postani onakav kakav jesi svojom samoizgrađenošću.

Read More »

Petar P. Njegoš – o govoru

Petar P. Njegoš – o govoru

Jel na srce ka na jezik vama, vjeruj’te li onom što zborite?

Read More »

Johan Gete – o raspoloženju

Johan Gete – o raspoloženju

Svaki dan treba videti po jednu lepu sliku, čuti po jedan lep muzički komad i pročitati po jednu lepu pesmu.

Read More »

Ruska poslovica – o gluposti

Skupom kapom ne može se prekriti siromaštvo u glavi.

Read More »

Dušan Radović – o muškarcima

Šta rade muškarci po kafanama? Ništa ne rade. A šta pričaju? Ništa naročito. Pa zašto onda sede po kafanama? Baš zato.

Read More »

Artur K. Dojl – o zlu

Ah, bože moj, ovaj svet je pokvaren, a kad pametan čovek posveti svoj um zločinu, to je najgore.

Read More »

Artur K. Dojl – o ljubaznosti

Ljubaznost nekih ljudi otrovnija je od nasilja grubijana.

Read More »
Scroll To Top