Category: Sveto pismo

Moja majka me naučila da svu istinu treba tražiti u Bibliji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15448″ ]Nikola Tesla[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikola-tesla/” ]Još misli od Nikole Tesle[/button]
Teško onome koji bližnjega svojega napaja vodom mutnom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24262″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]
Pogledajte ptice na nebu, pogledajte žito u polju. Oni ne brinu. Za njih strepnja ne postoji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24256″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]
Štedi prut da razmaziš dete ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24259″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]
Ko prijatelja nađe, našao je blago. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24325″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]
Idi ka mravu, lenjivče, gledaj puteve njegove i promišljaj! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24259″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]
Nemojte se umoriti čineći dobra dela, jer ćete kad dođe vreme žeti blagoslov. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24256″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]
Blag odgovor ublažava jarost, a reč osorna uvećava srdžbu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8121″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]
Ništa ne činite uz prkos ili praznu slavu, nego poniznošću činite jedan drugoga većeg od sebe. Ne gledajte svaki za svoje, nego i za druge. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8126″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]
Sve, dakle, što hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima; to je zakon i prorok. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23458″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]
Sve kategorije: