Sigmund Frojd

Sigmund Frojd ( 6.05.1856 – 23.09.1939 ) austrijski lekar i psihijatar, osnivač psihoanalize. Osnovao je Međunarodnu psihoanalitičku asocijaciju.

Sigmund Frojd – o tajni

Onaj ko ima oči da vidi i uši da čuje može ubediti sebe kako ne postoji smrtnik koji će tajnu da sačuva. Ako su mu usne neme, odaće ga pokreti prstiju, a izdaće ga svaka pora na licu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/sigmund-frojd-o-promeni/” ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o bolesti

U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31644″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o ljudima

Mi više težimo ka tome da izbegnemo bol, nego da susretnemo radost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31642″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o moralu

Ljudi su više moralni nego što misle i mnogo više nemoralni nego što mogu zamisliti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31639″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o čoveku

Svaki normalan čovek, u stvari, normalan je samo delimično. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24452″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o snazi

Veličina vašeg identiteta određuje se veličinom problema koji je u stanju da izbaci vas iz takta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26942″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o umu

Um je poput ledenog brega – iznad površine je samo jedna sedmina ukupne zapremine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24454″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o strahu

Strah je roditelj okrutnosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6768″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Sigmund Frojd – o sumnji

Samo zaista pravi, istinski naučni umovi mogu izdržati sumnju, koja je povezana sa celokupnim našim znanjem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3399″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]