Plaut

Plaut – o opreznosti

Neko ima oči i na potiljku. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18931″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Plaut – o sudbini

Kome se sviđa tuđa sudbina njemu je naravno mrska sopstvena. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10877″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Plaut – o siromaštvu

Nije siromašan ko je zadovoljan onim što ima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18788″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Plaut – o pameti

Pametnom čoveku je jedna reč dosta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18785″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Plaut – o strpljenju

Šta god se ne može ispraviti biva lakše ako je čovek strpljiv. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10835″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Plaut – o rečima

Što na srcu treznoga to na jeziku pijanoga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18914″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Plaut – o grehu

Potomstvo još uvek oseća što su zgrešili preci. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10711″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Plaut – o strahu

Plašljiv čovek vidi i one opasnosti kojih nema. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10783″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Plaut – o obavezi

Primiti dobročinstvo znači prodati slobodu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10877″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]

Plaut – o iskustvu

Sutrašnji dan je učenik prethodnog dana. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10874″ ]Plaut[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plaut/” ]Još misli od Plauta[/button]