Home / Autori / Pindar

Category Archives: Pindar

Pindar – o slavi

Slava se širi od usta do usta ako neko kaže koju lepu reč; i širom plodne zemlje i preko mora svugde prodire večno neugasni zrak lepih dela.

Read More »

Pindar – o vrlinama

Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama. Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno.

Read More »

Pindar – o ljudima

Ovde je rod ljudi, onde rod bogova: i jedni i drugi vode poreklo od jedna majke. Jedne od drugih odvaja različna moć: jedni su ništavni, a čvrsto nebo ostaje svagda neuzdrmano. Pa ipak, mi imamo nešto čime ličimo na bogove: ...

Read More »

Pindar – o usavršavanju

Postani onakav kakav jesi svojom samoizgrađenošću.

Read More »

Pindar – o iskrenosti

Iskrenost je prvi stepen velike vrline.

Read More »

Pindar – o čoveku

Saznaj ko si i budi takav.

Read More »

Pindar – o pravdi

Da li da se penjem dvoru uzvišenom koji nastanjuje Pravda, Ili da krenem niza stranu stazama krivudavim, Ne bih li tako proživeo do kraja ?

Read More »
Scroll To Top