Perl Bak

Perl Bak – o ženama

Žene su sposobnije da okaju svoj greh, pa su zato sposobnije da greše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7606″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]

Perl Bak – o sumnji

Čovek sumlja dokle god živi – ako je pametan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=20421″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]

Perl Bak – o religiji

Ne osećam potrebu ni za kakvom verom, sem za verom u ljudska bića. Poput drevnog Konfučija, toliko sam zaokupljena čudima zemlje i života u njoj da ne mogu da mislim o nebu i andjelima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10391″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]  

Perl Bak – o mašti

Radi maštanja treba živeti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9012″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]

Perl Bak – o domu

Dom čovekov je onaj dom u kome čovek živi onako kako želi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9012″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]

Perl Bak – o sreći

Kada bi čovek mogao kupiti sreću, sigurno bi izabrao jedan broj preveliku. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9906″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]

Perl Bak – o duši

Najnerazvijenije područje našeg sveta je ljudska duša. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7606″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]

Perl Bak – o deci

Deca koju ne vole postaju odrasle osobe koje ne vole. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7606″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]

Perl Bak – o deci

Majke daju našem duhu toplinu, a očevi svetlost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7606″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]

Perl Bak – o sreći

Mnogi ljudi gube male radosti nadajući se velikoj sreći. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7606″ ]Perl Bak[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/perl-bak/” ]Još misli Perl Bak[/button]