Blez Paskal

Blez Paskal (19.06.1623 – 19.08.1662) francuski matematičar, fizičar i filozof. U čast njegovim velikim zaslugama – jedinica mere za pritisak je 1 Pa, u hidrostatici postoji Paskalov zakon a u aritmetici Paskalov trougao.

Blez Paskal – o izboru

Najvažnija stvar za ceo život je izbor zanimanja, a najčešće je to plod slučajnosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21112″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o gluposti

Sve ljudske nesreće dolaze od toga što ljudi nisu sposobni da sede sami sa sobom u tišini. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/paskal-o-recima-2/” ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal- o manirima

Ljubazne reči ne koštaju mnogo, a opet postižu mnogo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/blez-paskal-o-hvalisanju/” ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o čoveku

Treba upoznati sebe: ako nam to ne posluži da nađemo istinu, onda će nam bar poslužiti da uredimo svoj život. Od toga nema ničeg tačnijeg. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17742″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o samoći

Čovek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26674″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o ljudima

Postoje samo dve vrste ljudi: pravednici koji se smatraju grešnicima i grešnici koji se smatraju pravednicima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2418″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o hvalisanju

Izuzetno zadovoljstvo što ga osećamo govoreći sami o sebi, mora u nama pobuditi sumnju da nećemo pružiti nimalo zadovoljstva onima koji nas slušaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21112″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o zadovoljstvu

Čovek je stvoren za zadovoljstvo: on ga oseća, i za njega mu nisu potrebni drugi dokazi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26674″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o nesreći

Kad bi nam Bog davao takve nastavnike za koje bismo pouzdano znali da su poslani od Boga, mi bismo im se pokoravali slobodno i radosno. Mi imamo takvih nastavnika: to su beda i, uopšte, svi nesrećni slučajevi u životu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=22519″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Blez Paskal – o umu

Poslednji korak uma jeste saznanje da postoji beskonačno mnogo stvari koje ga prevazilaze. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26672″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]