Kineska poslovica – o osmehu

Ako je neko umoran da ti da osmeh, daj ti njemu svoj.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-novcu-2/ ‎” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Nepoznati autor – o osmehu

Koliko ja imam osmeha, toliko niko ne može imati ružnih reči ni sitnih malih pakosti da mi na bilo koji način šteti. Osmeh za sve, i za dobro i za zlo, pa ko duže izdrži.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30237″ ]Nepoznati autor[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli nepoznatog autora[/button]

Kineska poslovica – o poslu

Čovek bez nasmejanog lica ne sme da otvori prodavnicu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=86″ ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Hajnrik Hajne – o drskosti

Kod čoveka se najdublja drskost duše ogleda mnogo drskije smeškom, nego rečima.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16572″ ]Hajnrik Hajne[/button]

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hajnrik-hajne/” ]Još misli Hajnrika Hajnea[/button]

Viktor Igo – o smehu

Smejati se, to je zaboraviti. Kakav je to dobročinitelj, kao delilac zaborava na Zemlji !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7293″ ]Viktor Igo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viktor-igo/” ]Još misli Viktora Igoa[/button]

Gabrijel G. Markes – o smehu

Nikada se ne prestaj smejati, čak i kada si tužan, jer nikada ne znaš kada će se neko zaljubiti u tvoj osmeh.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23833″ ]Gabrijel G. Markes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/gabrijel-g-markes/” ]Još misli Gabrijela G. Markesa[/button]

Fridrih Niče – o istini

 Lažna nek nam se zove svaka istina pri kojoj se nije bar jednom smejalo ! 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21891″ ]Fridrih Niče[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]