Nikolaj Velimirović – o greškama

Koliko često se iza spolja srećnog čoveka skriva nesrećan unutrašnji život ? Koliko često se iza lica sreće skriva neprebolna tuga i nevolja ? Koliko često se iza spolja mirnog čoveka skriva nemir koji prevazilazi njegove snage ? Koliko često mi grešimo u svojim mišljenjima o drugima, a ono što je još strašnije – još ćešće grešimo u mišljenju o samom sebi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27448″ ]Nikolaj Velimirović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]

Nikolaj Velimirović – o životu

Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14516″ ]Nikolaj Velimirović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]

Nikolaj Velimirović – o bogatstvu

Malo je ljudi poludelo od sirotinje, a mnogo, premnogo, od bogatstva.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4455″ ]Nikolaj Velimirović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/page/2/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]

Nikolaj Velimirović – o učenju

Teško je naučiti onoga ko je nenaučen, već postao učitelj drugima.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10174″ ]Nikolaj Velimirović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]

Nikolaj Velimirović – o neznanju

Čovek koji veruje da zna sve, stoji ispod onoga koji ne zna ništa.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=20588″ ]Nikolaj Velimirović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]

Nikolaj Velimirović – o Bogu

Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4447″ ]Nikolaj Velimirović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]

Nikolaj Velimirović – o čoveku

Čovek nije ni beo ni crn, no šaren. Šarena ponjava od krpa !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4455″ ]Nikolaj Velimirović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikolaj-velimirovic/page/2/” ]Još misli od Nikolaja Velimirovića[/button]