Mihajlo Pupin – o nauci

Ljubav prema večnoj istini i rad na tome da je otkriju za dobrobit čovečanstva, vodila je naučnike i inženjere do navećih trijumfa nauke.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/mihajlo-pupin-o-porazu/” ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Mihajlo Pupin – o zvezdama

Svaka prirodna pojava ima dva kraja: jedan koji je u našoj svesti, a drugi na nekoj zvezdi koja uživa u bujnoj snazi svoje mladosti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26893″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Mihajlo Pupin – o pronalascima

Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26958″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Mihajlo Pupin – o radu

Ništa ne čini čoveka toliko srećnim kao njegovo pošteno uverenje da je učinio sve što je mogao ulažući u svoj rad svoje najbolje sposobnosti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26837″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Mihajlo Pupin – o večnoj istini

Zakoni po kojima se kreću zvezde i planete i po kojima su se uvek kretali nisu promenljivi; ti zakoni ne stare pa su prema tome, besmrtni; oni su deo večne istine.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26772″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Mihajlo Pupin – o zvezdama

Sve stvari su međusobnom kontaktu, svaka zvezda oseća da se tako izrazimo, bilo kakve druge zvezde i svega živoga, čak i najmanjeg crvića na Zemlji.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26832″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Mihajlo Pupin – o Bogu

Bog šalje sunčeve zrake da bi istopio sneg i led u rano proleće i da bi povratio u život sve što leži beživotno u hladnoj grobnici, u nedrima majke Zemlje, smrznuto ledenim dahom zime.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12182″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Mihajlo Pupin – o nauci

Težak je posao ubeđivati ljude bez naučne spreme da je prvenstveni zadatak nauke da proučava delovanje stvari, a ne njihovu suštinsku prirodu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26798″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Mihajlo Pupin – o tradiciji

Izuzetni ljudi stvaraju izuzetna dela, ali sudbina jednog naroda nije određena prolaznim delovanjem jednoga, ili nekolicine izvanrednih ljudi, već neodoljivom snagom tradicija tog naroda.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26795″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]