Category: Ljudi

Treba da budemo popustljiviji prema svakoj gluposti, slabosti i poroku, imajući na umu da su pred nama sopstvene slabosti, gluposti i poroci.
Ovde je rod ljudi, onde rod bogova: i jedni i drugi vode poreklo od jedna majke. Jedne od drugih odvaja različna moć: jedni su ništavni, a čvrsto nebo ostaje svagda neuzdrmano. Pa ipak, mi imamo nešto čime ličimo na bogove: velik um i sposobnosti, mada idemo putem udesa ne znajući kud nas vodi veče, a […]
Neki ne mogu da olabave sopstvene lance, a ipak, uprkos tome, mogu da oslobode svoje prijatelje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/fridrih-nice-o-smehu/” ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
U ljudskoj prirodi više boravi budala negoli mudrac, i stoga su najsnažnije one moći koje plene budalastu stranu ljudskog duha. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/fransis-bejkon-o-vremenu/” ]Fransis Bejkon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fransis-bacon-bejkon/” ]Još misli od Fransisa Bejkona[/button]
Većina ljudi je luda, a ostali su besni, dok je mali deo onih koji nisu ni ludi ni besni sve sama budala. I šta ja tu da radim? Ništa, sem da se vrzmam i čekam kraj. Nimalo laka rabota. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/carls-bukovski-o-smrti-4/” ]Čarls Bukovski[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/carls-bukovski/” ]Još misli Čarlsa Bukovskog[/button]
Tamo gde blista površnost mudri se polako povlače u svoje senke. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/mika-antic-o-masti/” ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]
Ljudi nesigurni u svoju vrednost umeju sa velikom strašću da neguju vrline. Imate jalovih ljudi kojima je teško pronaći drugu manu. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/dusan-radovic-o-opravdanjima/” ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/page/2/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]
Što ljudi manje znaju o lošim delima drugih ljudi, tim su strožiji prema samim sebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lav-n-tolstoj-o-vaspitanju-2/” ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Ko ide za drugim, ne ide ni za kim. On ništa ne nalazi, čak ništa i ne traži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-deci/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
U svakom čoveku ima nešto detinje – na to se i valja osloniti, na to detinje ! Uzmi Hohola: on kao da je od gvožđa, a duša mu je – detinja ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/maksim-gorki-o-lazi/” ]Maksim Gorki[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/maksim-gorki/” ]Još misli Maksima Gorkog[/button]
Sve kategorije: