Category: Laskanje

Laskave reči, po pravilu, završavaju molbom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/korejska-poslovica-o-greskama-2/” ]Korejska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/3/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Izlišna učtivost pretvara se u laskanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-snazi/” ]Japanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Laskanje je hrana glupaka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-strpljenju-3/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Ako pohvale ne razumeš, smatraj da ti laskaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18004″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]
Ako mi ne laskamo sami sebi, tuđa laskanja neće nam škoditi. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/la-rosfuko-o-dobroti-3/” ]La Rošfuko[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/page/2/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]
Sad znaš. Pa ako hoćeš da se laska Tebi ko svakoj drugoj ženi, draga,  Ako ti godi praznih reči praska,  U izobilju imam toga blaga:  Rečima finim kao vaza saska Pokazaću ti ja kako se laska! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/milan-rakic-o-osecanjima-i-recima/” ]Milan Rakić [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/milan-rakic/” ]Još misli Milana Rakića[/button]
Njegov jezik i svilu tka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32314″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]  
Slatkorečivost nije odlika dobrog čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32365″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]  
Bodrenje je najviša odlika laskanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26233″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]
Govorništvo je umetnost varanja i laskanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26340″ ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Sve kategorije: