Category Archives: Kung Fu Ce

Kung Fu Ce – o (ne)znanju

Vi mislite da ja mnogo znam. Ne znam. Neki neobrazovani čovek me je pitao nešto i nisam umeo ni reči da mu odgovorim. Samo sam razmotrio obe strane pitanja i našao se u nedoumici.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-recima/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o istrajnosti

Nije važno šta učiš; ali kad si već jednom počeo da učiš, ne smeš to napustiti dok ga ne savladaš.
Nije važno šta ispituješ, ali kad si već jednom počeo da nešto ispituješ, ne smeš ga napustiti dok ga potpuno ne shvatiš.
Nije važno šta pokušavaš da smisliš, ali kad si već jednom pokušao da nešto smisliš, ne smeš to napustiti dok ga ne osvojiš.
Nije važno šta pokušavaš da prečistiš, ali kad si već jednom krenuo nešto da prečistiš, ne smeš to napustiti dok ga jasno i određeno ne prečistiš.
Nije važno šta hoćeš da izvedeš, ali kada si već jednom pokušao da izvedeš nešto ne smeš to napustiti dok ga ne uradiš potpuno i dobro.


Ako je nekome za to potreban jednostruki napor, ti ćeš verovatno upotrebiti desetostruki napor. Ako je nekome potreban desetostruki napor, ti ćeš upotrebiti stostruki napor. Ako je nekome potreban stostruki napor, ti ćeš upotrebiti hiljadu puta veći.


Produžiš li na taj način, makar i tup, sigurno ćeš postati pametan, makar i slab, postaćeš sigurno jak.

 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-skromnosti/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o odlaganju

Nije strašno ako ono što treba da uradimo danas, odložimo za sutra, već ako to ne uradimo i sutra.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-skromnosti/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o rečima

Lepim rečima ćeš i zmiju iz njene rupe izmamiti

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-slobodi/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o čoveku

Lepa je stvar čovek ako je čovek.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-skromnosti/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o savetima

Ne pitaj odakle je savet došao samo ako je dobar.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-coveku/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o slobodi

Biti dobar znači biti slobodan dušom. Ljudi koji se stalno tuže na nekoga, koji se neprestano boje nečega i odaju se strastima, ne mogu da budu slobodni dušom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-coveku/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]