Category Archives: Kung Fu Ce

Kung Fu Ce – o vrednosti

Neka te ne zabrinjava ako svet ne zna za tvoje sposobnosti, ali možeš biti zabrinut ako ih nemaš.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-kukavicluku/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o vrednosti

Nema drveta čije bi deblo bilo tanko i slabašno, a grane mu na vrhu krošnje bile guste i teške.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-karakteru-2/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o sreći

Sreća se nalazi u svemu. Treba je samo znati izdvojiti.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-slobodi/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o navikama

Pobediti rđave navike čovek može samo danas, a ne sutra.

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-kukavicluku/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o manama

Priznati svoje mane kad je čovek zatečen na delu to je skromnost. Otkriti ih svojim prijateljima, to je bezazlenost ali pričati ih celom svetu, kada niko na njih ne obraća pažnju, to je sujeta.

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-delima/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Kung Fu Ce – o karakteru

Čovek bez karaktera je kao dojilja bez mleka, kao vojnik bez oružja, kao putnik bez novca.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-samoci/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]