Category: Johan Gete

Jedno smo o drugom bili u zabludi, bila su to lepa vremena. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3105″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/3/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Samo nas nedaće života uče ceniti dobar život. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=533″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/3/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Beskoristan život isto je što i rana smrt. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1328″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/4/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Za život nije nužno da čovek bude osobito hrabar. Svetom se može proći i pomoću puzanja i lukavosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1186″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/3/” ]Još misli od Johana Getea[/button]  
Ko mrzi žene zapravo je prema njima galantniji od onoga koji ih voli. Onaj ih, naime, smatra nesavladivima, a ovaj se još nada da će sa njima izaći na kraj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=827″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/8/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Nema sunca bez svetlosti ni čoveka bez ljubavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=827″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/4/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Ljubav odoleva vremenu koje sve otima.. Nikad nije zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna.. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=408″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/8/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Iskustvo je večiti učitelj života. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=48″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/6/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Svi ljudi bivaju u svojim nadama razočarani, u svojim iščekivanjima prevareni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1328″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/4/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Ko živi treba da se nada. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5911″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/9/” ]Još misli od Johana Getea[/button]
Sve kategorije: