Home / Tema / Bog (page 9)

Category Archives: Bog

Sokrat – o borbi

Sokrat – o borbi

Želeo bih, zaista, da moja odbrana ne ostane bez uspeha ukoliko je to bolje i za vas i za me. Ali držim da je to teško, i nipošto mi nije nepoznato kakva je to rabota. Ali opet – neka ide ...

Read More »

Sokrat – o smrti

Sokrat – o smrti

Ali već je vreme da odlazim – ja u smrt, a vi u život. A ko od nas ide boljem spasenju, to niko ne zna osim Boga.

Read More »

Johan Sebastian Bah – o muzici

Muzika je prijatna harmonija u čast Boga i dopuštena naslada za dušu.

Read More »

Kato – o ćutanju

Bogu je najbliži onaj koji razumno ćutati zna.

Read More »

Albert Ajnštajn – o slučajnosti

Slučajnost je način kojim Bog želi ostati anoniman.

Read More »

Sokrat – o molitvi

Sokrat – o molitvi

Naše molitve treba da budu blagoslovi u celini, jer Bog zna najbolje šta je dobro za nas.

Read More »

Mijamoto Musaši – o religiji

Poštuj Bogove, ali ne traži ništa od njih.                                                   

Read More »

Nemačka poslovica – o motivaciji

Samo počni da pleteš i Bog će ti dati predivo.

Read More »

Ciceron – o vrednosti

Niko nikad nije postao veliki bez malog udela božanskog nadahnuća.

Read More »

Sokrat – o vrlinama

Bogovi brinu o svima onima čija je želja da postanu pravedni i da budu nalik Bogu.

Read More »
Scroll To Top