Category: Bog

Moja je ideja među nebjesima i grobnicom smjelo lećela i ja sam smrt ovako razumjeo: ili je tihi vječni san koji sam boravio pređe rođenja, ili lako putovanje iz svijeta u svijet i pričislenje besmrtnom liku, i vječito blaženstvo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31073″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Mora se uvijek na konac svega gledati – kako će to konačno ispasti. Jer, Bog je mnogima tračak blagoslovljenosti pokazao samo da bi ih na koncu istrijebio. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4659″ ]Solon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Mi smo miševi, i božanski arhtekt koji je sagradio ovaj svet nije, koliko je meni poznato, nikom otkrio svoju tajnu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11420″ ]Volter[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/voltaire-volter/” ]Još misli od Voltera[/button]
Ja poštujem nedeljnu liturgiju moje parohije, no retko je posećujem, jer stalno prisustvujem, pun blagovenja, maštanja i pažnje, jednoj drugoj liturgiji, koju Bog služi za čoveka, danju i noću, u velikom hramu prirode. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26047″ ]Viktor Igo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viktor-igo/” ]Još misli Viktora Igoa[/button]
Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1744″ ]Nikola Tesla[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikola-tesla/” ]Još misli od Nikole Tesle[/button]
Šta je najbolje od svega u bogova zamoliti ? Da nam je vazda sa samim sobom u miru živjeti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29187″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Koji Bog ne pomaže, ne treba mu se moliti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22624″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Bog pušta da kod smrtnika naraste krivica, ako želi potpuno da uništi kuću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24078″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Posmatraj sebe kao glumca u jednoj drami: ulogu ti daje pesnik; kad je drama kratka, kratku ulogu; ako je dugačka, dugačku. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29732″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Iznenada, postane vam jasno, da Bog kada je stvorio svet, nije ga napustio da bi sedeo razmišljajući, negde u ništavilu. Bog je stvorio svet i ušao u njega: to je smisao stvaranja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=29826″ ]Henri V. Miler[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/henri-valentajn-miler/” ]Još misli Henrija V. Milera[/button]
Sve kategorije: