Home / Autori / Žorž Sand

Category Archives: Žorž Sand

Žorž Sand ( 1. jul 1804 – 8. jun 1876) francuska književnica, novinar, slikar, muza Frederika Šopena.

Žorž Sand – o braku

Žorž Sand – o braku

Može neka žena drugome da objasni zašto se udala za svoga muža, ali sama sebi to nikada ne može da objasni.

Read More »

Žorž Sand – o deci

Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom.

Read More »

Žorž Sand – o Engleskinjama

Narav Engleskinja žešća je. Njihovi nagoni imaju više života u svakom pogledu. Ali one više gospodare svojom spoljašnošću, i izgleda još od detinjstva se trude da se savlađuju, prikrivaju i u sebi razvijaju naviku ravnodušnog ponašanja.Reklo bi se da na ...

Read More »

Žorž Sand – o roditeljima

Žorž Sand – o roditeljima

Roditelji svojoj deci uvek govore o budućnosti. Budućnost njihovog potomstva je njihova stalna briga, njihova nežna i neminovna zabrinutost. Oni bi hteli da je oblikuju da je osiguraju; oni na nju utroše čitav svoj život, a sudbina ipak opovrgne i ...

Read More »

Žorž Sand – o sadašnjosti

Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo.

Read More »

Žorž Sand – o budućnosti

Nikada nisam volela gledati ispred sebe, dane koji dolaze. Nepoznato me plaši, volim više prošlost koja me ispunjava tugom.

Read More »

Žorž Sand – o Bogu

Žorž Sand – o Bogu

Za sebe sam u molitvama od Boga uvek molila jedno, da mi da snage da podnesem ono što će mi se dogoditi.

Read More »

Žorž Sand – o mašti

Sanjariti i posmatrati znači u stvari neprimetljivo delovati, što posve ispunjava vreme i zaokuplja umne snage, a da ih previše ne istroši.

Read More »

Žorž Sand – o deci

Deca nikad ne iskoriste savete što ih dobiju.  Nekakav nagon nezavisnosti ili znatiželje najčešće ih tera čak u sasvim suprotnom smeru.

Read More »

Žorž Sand – o samoći

Žorž Sand – o samoći

Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici.

Read More »
Scroll To Top