Category: Žorž Sand

Može neka žena drugome da objasni zašto se udala za svoga muža, ali sama sebi to nikada ne može da objasni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/zorz-sand-o-ljubavi-3/ ‎ ” ]Žorž Sand[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli Žorža Sanda[/button]
Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32523″ ]Žorž Sand[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli Žorž Sand[/button]
Narav Engleskinja žešća je. Njihovi nagoni imaju više života u svakom pogledu. Ali one više gospodare svojom spoljašnošću, i izgleda još od detinjstva se trude da se savlađuju, prikrivaju i u sebi razvijaju naviku ravnodušnog ponašanja.Reklo bi se da na svet dolaze u katranisanom platnu, od kojeg su se pravile čuvene podignute ogrlice, što su […]
Roditelji svojoj deci uvek govore o budućnosti. Budućnost njihovog potomstva je njihova stalna briga, njihova nežna i neminovna zabrinutost. Oni bi hteli da je oblikuju da je osiguraju; oni na nju utroše čitav svoj život, a sudbina ipak opovrgne i osujeti njihova predvidjanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32517″ ]Žorž Sand[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli […]
Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32514″ ]Žorž Sand[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli Žorž Sand[/button]
Nikada nisam volela gledati ispred sebe, dane koji dolaze. Nepoznato me plaši, volim više prošlost koja me ispunjava tugom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=22854″ ]Žorž Sand[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli Žorž Sand[/button]
Za sebe sam u molitvama od Boga uvek molila jedno, da mi da snage da podnesem ono što će mi se dogoditi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32088″ ]Žorž Sand[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli Žorž Sand[/button]
Sanjariti i posmatrati znači u stvari neprimetljivo delovati, što posve ispunjava vreme i zaokuplja umne snage, a da ih previše ne istroši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32090″ ]Žorž Sand[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli Žorž Sand[/button]
Deca nikad ne iskoriste savete što ih dobiju.  Nekakav nagon nezavisnosti ili znatiželje najčešće ih tera čak u sasvim suprotnom smeru. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32045″ ]Žorž Sand[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli Žorž Sand[/button]
Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=22854″ ]Žorž Sand[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zorz-sand/” ]Još misli Žorž Sand[/button]
Sve kategorije: