Home / Autori / Vuk S. Karadžić

Category Archives: Vuk S. Karadžić

Ivo Andrić – o Vuku

Ivo Andrić – o Vuku

Kao svaki reformator Vuk je bio i rušitelj i graditelj, i više graditelj nego rušilac, ali je savremenicima naročito u prvo vreme, morala biti vidljivija rušilačka strana njegovog poduhvata.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o ljudima

Ja mislim da se učeni (koji moraju biti i dobri) ljudi mudroj i pravednoj vlasti najradije pokoravaju, jer oni znaju da društvo ljudsko bez vlasti biti ne može, a na nepravednu vlast ustaju i najprostiji ljudi.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o sili

Što se god na silu uzme i drži, to svak ima pravo na silu i preuzeti.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o čoveku

Gde čovek mora izabrati ono šta drugi hoće, ondje se u pravom smislu ne izbira, nego se za nevolju pristaje i potvrđuje.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o ljudima

Otkako je ovaj svijet postao, do sada svagda je na njemu bilo više ljudi ludih nego pametnih, a zavist i zloba i privatni interes, sila puta i pametna čovjeka zalude, te govori i radi protiv svoga računa.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o jeziku

Kako god sam bio, tako sam i sad zacijelo uvjeren da će svi pametni ljudi, priznati, ne samo da je ova moja ortografija za srpski jezik pravilnija od sviju ostalih načina našega pisanja, nego da je pravilnija i pametnija od ...

Read More »

Vuk S. Karadžić – o vlasti

Za svakog vladaoca je prava korist samo ono što je korisno i za njegov narod; a što je god njegovome narodu na štetu, ono ni njemu ne može biti nikako na pravu korist.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o nagradi

Jedina je nagrada moja, kojoj sam se za to nadao, bila ova: da učeni i u ovom poslu vješti ljudi posle smrti moje kažu da sam ja moj posao razumjevao.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o jeziku

Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo ga, umnožavamo i ukrašavamo, dotle živi narod: može se među sobom razumjevati i umno sjedinjavati, ne preliva se u drugi i ne ...

Read More »

Vuk S. Karadžić – o neprijateljima

Neprijatelji moji, samo kad sam ja od njih malo dalje, neka govore i čine šta im drago: vrijeme će izneti svačije delo na vidjelo.

Read More »
Scroll To Top