Category: Vuk S. Karadžić

Kao svaki reformator Vuk je bio i rušitelj i graditelj, i više graditelj nego rušilac, ali je savremenicima naročito u prvo vreme, morala biti vidljivija rušilačka strana njegovog poduhvata. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16385″ ]Ivo Andrić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ivo-andric/” ]Još misli Ive Andrića[/button]
Ja mislim da se učeni (koji moraju biti i dobri) ljudi mudroj i pravednoj vlasti najradije pokoravaju, jer oni znaju da društvo ljudsko bez vlasti biti ne može, a na nepravednu vlast ustaju i najprostiji ljudi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30980″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Što se god na silu uzme i drži, to svak ima pravo na silu i preuzeti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31023″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Gde čovek mora izabrati ono šta drugi hoće, ondje se u pravom smislu ne izbira, nego se za nevolju pristaje i potvrđuje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30888″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Otkako je ovaj svijet postao, do sada svagda je na njemu bilo više ljudi ludih nego pametnih, a zavist i zloba i privatni interes, sila puta i pametna čovjeka zalude, te govori i radi protiv svoga računa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=868″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Kako god sam bio, tako sam i sad zacijelo uvjeren da će svi pametni ljudi, priznati, ne samo da je ova moja ortografija za srpski jezik pravilnija od sviju ostalih načina našega pisanja, nego da je pravilnija i pametnija od ortografija sviju naroda i jezika evropejskih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31016″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” […]
Za svakog vladaoca je prava korist samo ono što je korisno i za njegov narod; a što je god njegovome narodu na štetu, ono ni njemu ne može biti nikako na pravu korist. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30888″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Jedina je nagrada moja, kojoj sam se za to nadao, bila ova: da učeni i u ovom poslu vješti ljudi posle smrti moje kažu da sam ja moj posao razumjevao. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30939″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo ga, umnožavamo i ukrašavamo, dotle živi narod: može se među sobom razumjevati i umno sjedinjavati, ne preliva se u drugi i ne propada. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=868″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka […]
Neprijatelji moji, samo kad sam ja od njih malo dalje, neka govore i čine šta im drago: vrijeme će izneti svačije delo na vidjelo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30931″ ]Vuk S. Karadžić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vuk-stefanovic-karadzic/” ]Još misli Vuka Karadžića[/button]
Sve kategorije: