Category: Vladeta Jerotić

I Tesla i Ajnštajn, zar nisu bili religiozni ljudi zahvaljujući njihovoj genijalnoj intuiciji ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14924″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Čovek je pun poroka, strasti i mana i nije mu teško da ih prepozna u drugome, jer razumeti drugog čoveka znači biti on sam. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14928″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Moć vladanja nad drugim neodoljiva je slast tamne strane čovekovog bića. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14928″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Ne znam da li je ijedan čovek u stanju da voli ako nije bio voljen. Ili – na drugi način rečeno – koliko smo i s kakvom snagom u detinjstvu bili voljeni, toliko čemo biti u stanju da volimo i mi druge. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14951″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete […]
Voleti drugog čoveka znači i razumeti ga, a svakako i opraštati mu. Nije, doduše, lako voleti čoveka onakvog kakav jeste, ali samo ako budemo u stanju da ga ne samo prihvatimo već i da ga zavolimo upravo onakvog kakav jeste, podstaći ćemo ga da postane onakav kakav može da bude. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14946″ ]Vladeta […]
Velika je to veština umeti razgovarati sa čovekom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14924″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
I čovek i narod tražili su, uvek kroz istoriju, u drugome sotonu, razvijajući do fanatizma mržnju prema drugom čoveku i drugom narodu. Tako su nastajali, trajali i danas traju ratovi – oni neće iščeznuti, prema hrišćanskom svetom pismu, do kraja sveta i veka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14928″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli […]
Kada brak nije uspeo ( a gotovo nikad nije), muž i žena su okrenuli jedno drugom leđa, pa su spojeni kao dva rđavo srasla blizanca koji dozivaju hirurga da ih rastavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14940″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Onaj koji veruje, nada se; ako verujemo i nadamo se blizu smo i da zavolimo ono u šta ili onoga kome verujemo i u koga se nadamo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14928″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Sve kategorije: